Ile jest stopni harcerskich w ZHP

6
5
3
8
Są to: ochotnik – ochotniczka tropiciel – tropicielka odkrywca wędrownik – wędrowniczka harcerz orli – harcerka orla harcerz Rzeczypospolitej – harcerka Rzeczypospolitej W 2003 zrezygnowano w ZHP z tradycyjnego systemu 5 stopni, wprowadzając system 6 stopni, z obowiązkowymi oznaczeniami na naramiennikach oraz ścisłym powiązaniem stopni z grupami wiekowymi (harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników). Zachowano przy tym tradycyjne nazwy stopni.
Marcin Kłos
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuHarcerstwoskautingstopnie harcerskieZHP

Odpowiedzi według kraju

6
5
3
8
odpowiedzi
flagPolska
57%
29%
2%
10%
309