Ile kofeiny stanowi dawkę śmiertelną?

115-230 miligramów
1-3 gramów
5-10 gramów
635-860 miligramów
Fi­li­żan­ka kawy z ekspresu prze­le­wo­we­go zawiera 115 mg kofeiny, na­to­miast napoje ener­ge­tycz­ne do 240 mg. Ale dopiero dawka 5-10 g może do­pro­wa­dzić do zatrucia nie­bez­piecz­ne­go dla życia.

Rozkład odpowiedzi

115-230 miligramów
1-3 gramów
5-10 gramów
635-860 miligramów
odpowiedzi
flagWielka Brytania
9%
27%
40%
22%
22
flagPolska
18%
21%
38%
20%
1706
flagIrlandia
18%
27%
36%
18%
11
flagNieznany
19%
19%
32%
29%
142
flagNiemcy
40%
20%
10%
30%
10

Płeć

men37%
women40%
115-230 miligramów
19%
16%
1-3 gramów
22%
21%
5-10 gramów
37%
40%
635-860 miligramów
20%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kofeiny stanowi dawkę śmiertelną?
1951
38%

Szczegóły

Autor: Symphony
Ilustracja: Marco Verch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.