Ile ofiar pociągnął za sobą zamach majowy Piłsudskiego?

13
84
39
126
379
329
3201
53
W ciągu 3 dni walk zginęło 379 osób, w tym 215 żołnierzy. Straty rozłożyły się mniej więcej po równo między wojska wierne rządowi i zamachowcom.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria PolskiII RzeczpospolitaJózef Piłsudskizamach majowy
Ilustracja: wikimedia