Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

How many planets in the Solar System are not named after a Greek or Roman god?
none
one
two
three
It's the Earth.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język polski

flag język niemiecki

Wie viele Planeten des Sonnensystems erhalten ihren Namen nicht von einem griechischen oder römischen Gott?
keiner
eins
zwei
drei
Das ist Erde.
Ts
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!