Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

How many states are not in the contiguous United States?
one
two
three
none
It's Hawaii and Alaska. Hawaii is also the only state not located in the Americas.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język polski

Ile stanów położonych jest poza głównym terytorium USA pomiędzy Meksykiem a Kanadą?
jeden
dwa
trzy
żaden
To Hawaje i Alaska. Ponadto Hawaje nie znajdują się na terenie Ameryk.
klusia
-1
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki