Ile państw należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ?

82
120
158
193
193 Państwa. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.
XxXxXxXxX
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkiludzieorganizacjeświat

Odpowiedzi według kraju

82
120
158
193
odpowiedzi
flagPolska
14%
27%
26%
31%
2704