Ilu garncom odpowiadał 1 antał?

18 garncom
16 garncom
15 garncom
8 garncom
Antał – dawna jednostka objętości stosowana przed 1764 rokiem, równa jednej beczce. 1 Antał odpowiadał 18 garncom. Połowę antału stanowił antałek (zwany też achtelem) - 9 garnców.
Marko1
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneAntałDawne jednostki miar i wagJednostki miar objętości