Ilu królów elekcyjnych miała Polska?

5
467
11
672
15
326
21
87
Polska w całej swej historii miała 11 królów elekcyjnych: Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan II Kazimierz Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Sas, Stanisław I Leszczyński, August III Sas, Stanisław II August Poniatowski
popraw to pytanie
Sokrates
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria PolskikrólowiemonarchiePolskawładcy
Ilustracja: Aaron Harmon