(Języki programowania) W jakim typie zmiennych mogą znajdować się ułamki dziesiętne?

float
array
integer (int)
string
Typ zmiennej float może zawierać w sobie ułamek dzie­sięt­ny (np.: 1,52), podczas gdy w in­te­ge­rze można zapisać liczbę cał­ko­wi­tą (np.: 3), array jest zmienną ta­bli­co­wą (np.: a,b,c), a string używany jest do za­pi­sy­wa­nia tekstu.

Rozkład odpowiedzi

float
array
integer (int)
string
odpowiedzi
flagNieznany
48%
12%
32%
8%
25
flagPolska
34%
18%
35%
11%
361

Płeć

men36%
women28%
float
36%
26%
array
20%
34%
integer (int)
36%
28%
string
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
(Języki programowania) W jakim typie zmiennych mogą znajdować się ułamki dziesiętne?
407
34%

Szczegóły

Autor: Ania Szmit
Ilustracja: fdecomite
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.