W jakim województwie udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej jest największy (GUS, 2016)?

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
W Polsce udział lasów wła­sno­ści pry­wat­nej jest zróż­ni­co­wa­ny prze­strzen­nie (ryc. 7); naj­więk­szy odnosi się do wo­je­wódz­tw: ma­zo­wiec­kie­go – 44,8% ogólnej po­wierzch­ni lasów wo­je­wódz­twa, tj. 371,5 tys. ha, ma­ło­pol­skie­go – 43,7% (190,1 tys. ha) i lu­bel­skie­go – 41,1% (240,6 tys. ha). Wo­je­wódz­twa­mi o naj­niż­szym udziale lasów pry­wat­nych są: lubuskie – 1,8% (12,7 tys. ha), za­chod­nio­po­mor­skie – 2,6% (20,9 tys. ha) i dol­no­ślą­skie – 3,5% (20,9 tys. ha)

Rozkład odpowiedzi

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
odpowiedzi
flagPolska
40%
13%
21%
23%
1039
flagNieznany
38%
19%
28%
14%
42
flagWielka Brytania
33%
26%
13%
26%
15

Płeć

men36%
women40%
mazowieckie
36%
40%
łódzkie
9%
5%
małopolskie
28%
29%
świętokrzyskie
25%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim województwie udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej jest największy (GUS, 2016)?
1157
40%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Tom Wardill
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.