W jakim województwie udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej jest największy (GUS, 2016)?

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
W Polsce udział lasów własności prywatnej jest zróżnicowany przestrzennie (ryc. 7); największy odnosi się do województw: mazowieckiego – 44,8% ogólnej powierzchni lasów województwa, tj. 371,5 tys. ha, małopolskiego – 43,7% (190,1 tys. ha) i lubelskiego – 41,1% (240,6 tys. ha). Województwami o najniższym udziale lasów prywatnych są: lubuskie – 1,8% (12,7 tys. ha), zachodniopomorskie – 2,6% (20,9 tys. ha) i dolnośląskie – 3,5% (20,9 tys. ha)
muszmen
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuekologiageografia PolskilasyLasy Państwoweleśnictwoprzyroda

Odpowiedzi według kraju

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
odpowiedzi
flagPolska
35%
13%
25%
24%
2528