Jak nazywa się funkcja języka służąca jedynie podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji?

funkcja ekspresywna
funkcja fatyczna
funkcja impresywna
funkcja semantyczna
Funkcja fatyczna – zdolność ele­men­tów ję­zy­ko­wych do usta­le­nia i pod­trzy­my­wa­nia kontaktu ję­zy­ko­we­go między nadawcą a od­bior­cą, np. słu­cha­j!, więc, aha, hej!, tak…, tak, baj, baj, bywaj!

Rozkład odpowiedzi

funkcja ekspresywna
funkcja fatyczna
funkcja impresywna
funkcja semantyczna
odpowiedzi
flagUkraina
18%
54%
9%
18%
11
flagStany Zjednoczone
6%
50%
28%
14%
50
flagHiszpania
18%
45%
0%
36%
11
flagPolska
16%
36%
22%
23%
3396
flagNorwegia
18%
36%
18%
27%
11
flagHolandia
18%
31%
25%
25%
16
flagNiemcy
25%
29%
20%
25%
44
flagWielka Brytania
17%
27%
25%
29%
85
flagNieznany
18%
23%
32%
22%
205
flagSzwecja
42%
14%
21%
21%
14

Płeć

men29%
women32%
funkcja ekspresywna
17%
15%
funkcja fatyczna
29%
32%
funkcja impresywna
22%
28%
funkcja semantyczna
30%
23%

Szczegóły

Autor: Lydie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.