Jak nazywa się funkcja języka służąca jedynie podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji?

funkcja ekspresywna
funkcja fatyczna
funkcja impresywna
funkcja semantyczna
Funkcja fatyczna – zdolność elementów językowych do ustalenia i podtrzymywania kontaktu językowego między nadawcą a odbiorcą, np. słuchaj!, więc, aha, hej!, tak…, tak, baj, baj, bywaj!
Lydie
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnejęzyk polskijęzykoznawstwo
Quiz o języku polskim
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

funkcja ekspresywna
funkcja fatyczna
funkcja impresywna
funkcja semantyczna
odpowiedzi
flagAustralia
8%
58%
20%
12%
24
flagGrecja
9%
54%
18%
18%
11
flagStany Zjednoczone
5%
42%
31%
21%
19
flagIndie
0%
40%
50%
10%
10
flagRosja
25%
33%
0%
41%
12
flagPolska
16%
31%
23%
26%
4432
flagAustria
53%
30%
0%
15%
13
flagWielka Brytania
17%
29%
23%
29%
17
flagUkraina
27%
27%
9%
36%
22
flagNiemcy
6%
18%
37%
37%
16