Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełniła widoczna wieża, zwana dansker albo po prostu gdanisko?

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
Choć zwa­żyw­szy na rozmiary trudno nie­jed­no­krot­nie w to uwie­rzyć. Gdanisko było wła­ści­wie po­więk­szo­nym wykuszem i pełniło role to­a­le­to­we. Usy­tu­owa­nie miało służyć od­pro­wa­dza­niu wszel­kich nie­czy­sto­ści do fosy zam­ko­wej.

Rozkład odpowiedzi

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
odpowiedzi
flagSzwajcaria
9%
0%
9%
81%
11
flagSzwecja
7%
0%
15%
69%
13
flagNiemcy
15%
2%
30%
51%
39
flagHolandia
10%
10%
30%
50%
10
flagPolska
17%
11%
24%
45%
3104
flagWielka Brytania
26%
11%
17%
44%
45
flagNieznany
22%
17%
24%
35%
495
flagWłochy
40%
10%
20%
30%
10

Płeć

men42%
women48%
wysuniętego punktu obrony
18%
17%
ostatniego punktu obrony
13%
9%
obserwacyjną
24%
25%
toaletową
42%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełniła widoczna wieża, zwana dansker albo po prostu gdanisko?
3806
44%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Andrzej Otrębski
Czytaj więcej: wikipedia Gdanisko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.