Jak brzmi motto Francji?

Wolność, Równość, Braterstwo
671
Wolność, Pokój, Sztuka
40
Wolność, Piękno, Sztuka
100
Wolność, Braterstwo, Sztuka
52
Motto kraju – „Wolność, Równość, Braterstwo” - hasło sformułowane 30 czerwca 1793. Rozpowszechnione zostało od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i umieszczane było na budynkach publicznych w skróconej formie.
popraw to pytanie
Sokrates
zasięg: raczej globalneciekawostkiFrancjamotto