Jak brzmi ułańska komenda wzywająca, by dosiąść konia?

"Na konia!"
354
"Na konie!"
325
"Na koń!"
2744
"Wsiadamy!"
107
"Na koń!" Jest to archaiczna forma zachowana w tej konkretnej sytuacji. Nie ulega zmianie, choć współczesne poczucie poprawności językowej nakazywałoby użyć formy "Na konia!"
popraw to pytanie
Tefilek
zasięg: raczej specyficzne dla językahistoriajęzyk polskikoniewojsko