Jak brzmiało filozoficzne przesłanie starożytnych epikurejczyków?

errare humanum est
nihil novi sub sole
homo homini lupus
carpe diem
W peł­niej­szej wersji brzmia­ło: "carpe diem quam minimum credula postero" ["chwy­taj dzień (ko­rzy­staj z chwili), jak najmniej ufając przy­szło­ści­"]. Epi­ku­rej­czy­cy szczę­ście upa­try­wa­li w przy­jem­no­ści (nie chodzi o roz­ko­sz!), w dobrym, spo­koj­nym życiu wolnym od trosk.

Rozkład odpowiedzi

errare humanum est
nihil novi sub sole
homo homini lupus
carpe diem
odpowiedzi
flagPolska
17%
11%
15%
55%
695
flagNieznany
25%
11%
11%
52%
44

Płeć

men53%
women49%
errare humanum est
20%
14%
nihil novi sub sole
11%
16%
homo homini lupus
15%
19%
carpe diem
53%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmiało filozoficzne przesłanie starożytnych epikurejczyków?
787
54%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Czytaj więcej: wikipedia Epikur
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.