Jak długa jest polska linia brzegowa?

867km
508
667km
1309
440km
997
302km
235
Cały obwód granicy Polski wynosi 3511km, z czego 440km (12,5%) przypada na linię brzegową.
popraw to pytanie
Krisstek
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiageografia PolskimorzaMorze BałtyckiePolska