Jak nazywa się hipoteza mówiąca, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu?

Hipoteza Gai
Panspermia
Inflacja kosmologiczna
Osobliwość
Pan­sper­mia to hi­po­te­za, która zakłada że życie przybyło na Ziemię z kosmosu. Wg założeń hipotezy pan­sper­mii, prze­trwal­ni­ki bakterii do­sta­ły­by się na Ziemię za pomocą komet, me­te­ro­idów lub też sond ko­smicz­nych. Wyróżnia się co najmniej 5 różnych wa­rian­tów pan­sper­mii – niektóre z nich dotyczą na­tu­ral­ne­go prze­pły­wu bakterii w ko­smo­sie, zaś inne są związane z obcymi cy­wi­li­za­cja­mi.

Rozkład odpowiedzi

Hipoteza Gai
Panspermia
Inflacja kosmologiczna
Osobliwość
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
17%
58%
17%
0%
17
flagIndie
16%
50%
20%
8%
24
flagPolska
21%
45%
22%
9%
1320
flagNieznany
20%
45%
27%
7%
84
flagWielka Brytania
30%
39%
17%
13%
23
flagNiemcy
40%
30%
30%
0%
10

Płeć

men45%
women35%
Hipoteza Gai
22%
22%
Panspermia
45%
35%
Inflacja kosmologiczna
23%
30%
Osobliwość
8%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się hipoteza mówiąca, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu?
1498
46%
flag
Wie heißt die Hypothese, dass Leben auf der Erde aus dem Weltraum kam?
0
0%

Szczegóły

Autor: Sokrates
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.