Jak nazywa się największa maszyna świata?

Międzynarodowy Zderzacz Liniowy
Wielki Zderzacz Hadronów
Tevatron w Fermilab USA
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron
Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) jest obecnie największym i najpotężniejszym akceleratorem cząstek na świecie i jest największą maszyną świata.Znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. LHC jest położony na terenie Francji oraz Szwajcarii. Ma on postać torusa o obwodzie 27 kilometrów, a jego przeznaczeniem jest magazynowanie i zderzanie cząstek subatomowych. Gdy przyspieszone wiązki są zderzane, zbieraniem i analizą danych zajmuje się sześć eksperymentów skupionych wokół detektorów.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneeksperymentyfizykamaszynynaukaurządzenia

Odpowiedzi według kraju

Międzynarodowy Zderzacz Liniowy
Wielki Zderzacz Hadronów
Tevatron w Fermilab USA
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron
odpowiedzi
flagAustralia
9%
87%
0%
3%
33
flagPolska
5%
75%
8%
9%
1526
flagWielka Brytania
12%
67%
8%
10%
49
flagAustria
7%
65%
7%
7%
26
flagGrecja
0%
65%
5%
30%
20
flagPakistan
0%
63%
27%
9%
11
flagStany Zjednoczone
22%
62%
5%
7%
40
flagNiemcy
14%
61%
10%
11%
136
flagIndie
22%
51%
17%
6%
122