Jak nazywa się ostatni, najmłodszy okres proterozoiku, z którego pochodzą najstarsze skamieniałości zwierząt wielokomórkowych?

Ton
Ektas
Kriogen
Ediakar
Ediacara to pasmo niskich wzgórz w Australii, leżące w północnej części Gór Flindersa w stanie Australia Południowa. Ogólnoświatową sławę tym wzgórzom przyniosło odkrycie w 1946 w tamtejszych skałach późnoproterozoicznych (z okresu ediakar) skamieniałości, określonych później jako fauna ediakarańska; najstarsze skamieniałości zwierząt wielokomórkowych na świecie. Dlatego ten ogólnoświatowy zespół skamieniałości nazwano od wzgórz Ediacara, fauną ediakarańską, również od tych wzgórz wziął nazwę najmłodszy okres proterozoiku - ediakar.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneAustraliahistoriapaleontologiaskamieniałości

Odpowiedzi według kraju

Ton
Ektas
Kriogen
Ediakar
odpowiedzi
flagPolska
7%
17%
45%
28%
447
flagWielka Brytania
7%
7%
57%
28%
14
flagNiemcy
0%
18%
72%
9%
11