Jak nazywa się pierwsza liczba w dzieleniu?

dzielnik
145
dzielna
455
podzielnik
11
podzielna
25
Pierwsza liczba w dzieleniu to dzielna.
popraw to pytanie
Pan-Zdzisiu
zasięg: raczej specyficzne dla językamatematyka
Ilustracja: Alan Cleaver