Jak nazywa się podany związek chemiczny? Nh3*H2O

amoniak
358
woda amoniakalna
998
wodorotlenek amonu
385
wodorotlenek amoniakalny
159
Zwyczajową nazwą roztworu amoniaku w wodzie jest właśnie woda amoniakalna.
popraw to pytanie
KamDam
zasięg: raczej globalnebiologiachemiapierwiastkizwiązki chemiczne