Jak nazywa się podstawowy edytor graficzny Windows?

Gimp
Paint
Photoshop
Word
Mi­cro­soft Paint (w star­szych wersjach Pa­int­bru­sh) to program gra­ficz­ny prze­zna­czo­ny do two­rze­nia i obróbki grafiki ra­stro­wej w sys­te­mach Windows, będący pro­duk­tem firmy Mi­cro­sof.

Rozkład odpowiedzi

Gimp
Paint
Photoshop
Word
odpowiedzi
flagNieznany
0%
96%
3%
0%
31
flagPolska
5%
83%
5%
5%
450

Płeć

men92%
women81%
Gimp
2%
8%
Paint
92%
81%
Photoshop
3%
8%
Word
0%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się podstawowy edytor graficzny Windows?
502
83%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Kevin Dooley
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.