Jak nazywa się przyrząd meteorologiczny służący do mierzenia wysokości chmur?

disdrometr
ceilometr
lizymetr
nefometr
Ceilometr to instrument meteorologiczny do mierzenia dolnej podstawy chmur. Używany jest powszechnie na lotniskach i pomaga w ciągłej ocenie wysokości chmur nad powierzchnią ziemi. Do konstrukcji ceilometrów używa się laserów półprzewodnikowych. Na podstawie czasu, jaki zajmuje światłu lasera przejście od powierzchni ziemi do kropli wody i z powrotem, można ocenić odległość.
---
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechmurymeteorologiaprzyrządy

Odpowiedzi według kraju

disdrometr
ceilometr
lizymetr
nefometr
odpowiedzi
flagPolska
22%
40%
18%
18%
471