Jak nazywa się symboliczny grobowiec niebędący faktycznym miejscem pochówku?

Kolumbarium
Cenotaf
Ossarium
Kurhan
Cenotaf, kenotaf (od grec­kie­go κενός- pusty, τάφος - grób) to sym­bo­licz­ny gro­bo­wiec wzno­szo­ny w sta­ro­żyt­nym Egipcie, Grecji, Rzymie. W epoce no­wo­żyt­nej ce­no­to­fa­ga­mi są groby nie­zna­ne­go żoł­nie­rza, spotyka się ce­no­ta­fa­gi świę­ty­ch, królów.

Rozkład odpowiedzi

Kolumbarium
Cenotaf
Ossarium
Kurhan
odpowiedzi
flagNepal
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
25%
28%
17%
28%
39
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1
flagUrugwaj
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men27%
women63%
Kolumbarium
27%
9%
Cenotaf
27%
63%
Ossarium
36%
0%
Kurhan
9%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się symboliczny grobowiec niebędący faktycznym miejscem pochówku?
42
28%

Szczegóły

Autor: Sens
Ilustracja: Jeff Egnaczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.