Jak nazywa się układ konstrukcyjny skrzydeł samolotu widocznego na zdjęciu.

Delta
Klasyczny
Kaczka
Pasmowy
Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną dla układu Kaczki są do­dat­ko­we (m­niej­sze) skrzydła umo­co­wa­ne z przodu kadłuba. Pełnią one rolę steru wy­so­ko­ści. Samoloty ze skrzy­dła­mi pa­smo­wy­mi, kla­sycz­ny­mi i delta takowych nie po­sia­da­ją.

Rozkład odpowiedzi

Delta
Klasyczny
Kaczka
Pasmowy
odpowiedzi
flagPolska
57%
5%
29%
8%
327
flagNieznany
65%
4%
21%
7%
64

Płeć

men25%
women40%
Delta
61%
54%
Klasyczny
6%
2%
Kaczka
25%
40%
Pasmowy
7%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się układ konstrukcyjny skrzydeł samolotu widocznego na zdjęciu.
425
28%

Szczegóły

Autor: JP2
Ilustracja: stee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.