Jak nazywa się wieś zlikwidowana i wybudowana w nowym miejscu w związku z budową zbiornika retencyjnego na Odrze koło Raciborza?

Niegoczowy
Niewiadom
Niewody
Nieboczowy
Wieś znajdowała się w niecce planowanego zbiornika. Kilka lat trwało likwidowanie zabudowań i wznoszenie nowej osady w pobliskiej wsi Syrynia. Cmentarz został "ekshumowany" i przeniesiony w całości w nowe miejsce. Dziś mówi się Nowe Nieboczowy w odróżnieniu od Starych.
Tefilek
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiaPolskaRacibórzrzeki

Odpowiedzi według kraju

Niegoczowy
Niewiadom
Niewody
Nieboczowy
odpowiedzi
flagPolska
21%
28%
32%
16%
965