Jak nazywa się wirowy układ wiatrów w obrębie niżu?

Huragan
110
Tajfun
161
Willy - Willy
63
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
476
Nazwy te różnią się miejscem występowania: huragan to cyklon występujący na Atlantyku i wschodnim Pacyfiku, tajfunem określane są cyklony na zachodnim Pacyfiku pomiędzy 180 i 100 południkiem, a Willy-Willy w północnej i wschodniej Australii.
popraw to pytanie
Hinode
zasięg: raczej globalnegeografiaklimatpogoda