Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

What is the name of the largest river in Senegal?
Okavango
Niger
Volta
Senegal
The country of Senegal is named after the Senegal River that borders it to the east and north.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język polski

Jak nazywa się największa rzeka Senegalu?
Okawango
Niger
Wolta
Senegal
Państwo Senegal nazwane zostało od rzeki Senegal, która stanowi jego wschodnią i północną granicę.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki