Jak nazywa się nauka o ochronie środowiska?

sozologia
500
ekologia
1766
limnologia
63
ekofizjografia
88
Ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Skupia się na badaniu życia organizmów w ich środowisku. Sozologia natomiast zajmuje się ochroną środowiska.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej specyficzne dla językaekologiageografiaprzyrodaśrodowisko
Ilustracja: Rs3