Jak nazywa się nauka o ochronie środowiska?

sozologia
ekologia
limnologia
ekofizjografia
Ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Skupia się na badaniu życia organizmów w ich środowisku. Sozologia natomiast zajmuje się ochroną środowiska.
KYRTAPS
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla językaekologiageografiaprzyrodaśrodowisko

Odpowiedzi według kraju

sozologia
ekologia
limnologia
ekofizjografia
odpowiedzi
flagPolska
18%
75%
2%
3%
2559