Jak nazywają się te modelowe organizmy wykorzystywane w badaniach nad ewolucją strunowców?

żachwy
pąkle
sprzągle
gąbki
Żachwy (Ascidiacea) to gromada zwierząt morskich zaliczanych do podtypu osłonic. Opisano około 3000 gatunków. Żachwy to organizmy modelowe nad filogenezą strunowców i wczesną ewolucją kręgowców. Struna grzbietowa występuje u nich jedynie w stadium larwalnym. W stadium dorosłym są to osiadłe zwierzęta morskie, które charakteryzują się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki tzw. tuniki.
---
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneewolucjazoologiazwierzęta

Odpowiedzi według kraju

żachwy
pąkle
sprzągle
gąbki
odpowiedzi
flagPolska
26%
35%
15%
22%
459