Jak nazywał się przywódca wielkiego galijskiego powstania przeciwko Rzymowi w 52 roku przed Chrystusem?

Wercyngetoryks
Otokar
Alaryk
Asterix
Po­wsta­nie We­rcyn­ge­to­ryk­sa było naj­więk­szym zrywem Galów podczas podboju Galii przez Rzymian. Mimo po­cząt­ko­wych zwy­cięstw (np. Bitwa pod Ger­go­wią­), zostało jednak krwawo stłu­mio­ne. We­rcyn­ge­to­ryks został pokonany przez Juliusza Cezara w bitwie pod Alezją (52 p.n.e.) i poddał się.

Rozkład odpowiedzi

Wercyngetoryks
Otokar
Alaryk
Asterix
odpowiedzi
flagNiemcy
51%
6%
22%
16%
31
flagWielka Brytania
45%
6%
21%
27%
33
flagPolska
44%
17%
21%
16%
1477
flagNieznany
40%
15%
24%
18%
165

Płeć

men46%
women41%
Wercyngetoryks
46%
41%
Otokar
15%
18%
Alaryk
22%
22%
Asterix
14%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się przywódca wielkiego galijskiego powstania przeciwko Rzymowi w 52 roku przed Chrystusem?
1786
44%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
Czytaj więcej: wikipedia Wercyngetoryks
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.