Jak nazywała się mityczna westalka, matka Romulusa i Remusa?

Poppea Sabina
Camilla
Rea Sylwia
Sybilla
Rea Sylwia (łac. Rhea Silvia) to postać z legend latyńskich, kapłanka wiecznego ognia, westalka. Córka Numitora, króla miasta Alba Longa. Z jej związku z bogiem wojny, Marsem, mieli narodzić się legendarni założyciele Rzymu - Romulus i Remus. Rea Sylwia, bojąc się o przyszłość chłopców, uplotła koszyk i puściła go na rzekę. Sama zginęła, lecz bliźniacy ocaleli i zostali wykarmieni przez Wilczycę kapitolińską.
A
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemitologiamitologia Rzymskastarożytny Rzym

Odpowiedzi według kraju

Poppea Sabina
Camilla
Rea Sylwia
Sybilla
odpowiedzi
flagPolska
17%
8%
44%
29%
674
flagWielka Brytania
10%
20%
30%
40%
10