Jak nazywała się siedziba wodza lub władcy w rzymskim obozie wojskowym?

castra
pretorium
insula
palatium
Pretorium był to namiot lub dom w warownych obozach wojskowych (castra), przed którym znajdował się plac forum żołnierskie. Od I w n.e. pretoria utraciły charakter mieszkalny stając się siedzibami dowództwa w formie bazyliki z biurami i kaplicą. Terminem tym w następnych wiekach nazywano rezydencję namiestnika rzymskiej prowincji, gubernatora miasta, a nawet siedzibę cesarza w stolicy.
A
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnearchitekturastarożytny Rzymwojskowość

Odpowiedzi według kraju

castra
pretorium
insula
palatium
odpowiedzi
flagPolska
12%
43%
16%
27%
859