Jak nazywała się rodzima, węgierska dynastia książąt (889-1001), a potem królów (do 1301)?

Arpadowie
694
Hunyadi
337
von Habsburg
249
Walezy
198
Arpadowie przewodzili Madziarom w ich wędrówce na Nizinę Węgierską przez Karpaty. Panowali nie tylko na Węgrzech, ale także w Chorwacji i okresowo na Rusi Halickiej, o którą rywalizowali z Piastami.
popraw to pytanie
WilhelmVonHohenzolern
zasięg: raczej globalnedynastiehistoriahistoria Europyhistoria WęgierWęgry
Ilustracja: Kat Dodd