Jak nazywamy u roślin nasiennych powstanie zarodka i wytwarzanie nasion bez zapłodnienia?

heterozja
partenokarpia
apomiksja
syngamia
Apomiksja, agamospermia to typ rozmnażania, w którym do powstania zarodka i wytworzenia nasion dochodzi bez zapłodnienia. Zarodek powstaje wyłącznie z komórek osobnika matczynego. Apomiksja jest zjawiskiem atrakcyjnym z punktu widzenia biotechnologii. Umożliwia uzyskiwanie milionów nasion i osobników wartościowych dla rolnictwa o stałym genotypie. Pozwala na utrzymanie heterozji (wigor, bujność mieszkańców) w kolejnych pokoleniach.
---
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebiologiabiotechnologiabotanikanasiona
Quiz botanicznyQuiz biologiczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

heterozja
partenokarpia
apomiksja
syngamia
odpowiedzi
flagPolska
15%
36%
28%
19%
463