Jak poprawnie zapisać nazwę ludowej Polskiej kukułki?

grzegrzółka
109
gżegżułka
290
grzegżółka
224
gżegżółka
468
Gżegżółka to ludowa nazwa kukułki. Jest to jedyny w Europie pasożyt lęgowy, tj. gatunek, którego młode rozwijają się kosztem potomstwa innego gatunku.
popraw to pytanie
Dawid
zasięg: raczej specyficzne dla językajęzyk polskiortografiaptaki