Głosy

+1 Bardzo interesujące!  Pyr Pyr
+1 Bardzo interesujące!  Wygoda Janusz
+1 Bardzo interesujące!  ---
      Akceptowalne  thorn
+1 Bardzo interesujące!  Asamj.
+1 Bardzo interesujące!  Piotr Łotr