Jak się nazywa zjawisko polegające na szybszym zamarzaniu wody cieplejszej od zimniejszej?

Efekt Mpemby
109
Zjawisko Leidenfrosta
153
Proces Wulffa
70
Witryfikacja Maxwella
65
Fenomen ten, niezgodny z intuicyjnymi przewidywaniami, opisywali w swoich pracach m.in. Arystoteles i Kartezjusz. W czasach nowożytnych zjawisko to zostało po raz pierwszy zaobserwowane w Tanzanii przez ucznia szkoły średniej Erasto B. Mpembę w 1963 roku. Zauważył on, że podgrzana mieszanina do robienia lodów zamarza szybciej niż schłodzona.
popraw to pytanie
BeaJ
zasięg: raczej globalnechemiafizykaodkrywcy