Jak w biologii nazywamy ponowne wprowadzenie wytępionych gatunków na stare miejsce bytowania?

resustytacja
rekultywacja
renaturyzacja
reintrodukcja
Reintrodukcja – w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku (przywrócenia), tj. odbudowania jego populacji. Udanym przykładem może być reintrodukcja żubra w Puszczy Białowieskiej. Żubr do roku 1925 został niemal wytępiony. Gatunek odratowano dzięki osobnikom zachowanym w ogrodach zoologicznych.
+ :)
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebiologiaekologiazoologia

Odpowiedzi według kraju

resustytacja
rekultywacja
renaturyzacja
reintrodukcja
odpowiedzi
flagPolska
6%
15%
16%
59%
265