Jak wiele jest liczb pierwszych?

Mniej niż googol
98
Więcej niż googol, a mniej niż liczba Grahama
117
145443097811127
114
Nieskończenie wiele
1338
Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Fakt ten znany jest w matematyce już co najmniej od czasów Euklidesa (ok. 365 r. p.n.e. - ok. 300 r. p.n.e.). Obecnie znanych jest kilkadziesiąt różnych dowodów tego twierdzenia. Na zdjęciu widzimy spiralę Ulama, która pokazuje pewne regularności w rozkładzie liczb pierwszych.
popraw to pytanie
Bonawentura
zasięg: raczej globalneliczbymatematyka
Ilustracja: wikimedia