Jak nazywa się najmniejsza wieś niesołecka w Polsce?

Rosochate Kościelne
113
Baboszewo
103
Luboszów
119
Giełczyn
98
Luboszów to osada w województwie dolnośląskim. Obecnie zameldowanie są w niej dwie osoby, jednakże przed II wojną światową mieszkało tam ponad 400 osób.
popraw to pytanie
Raczek246
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiageografia PolskiPolska
Ilustracja: Bastianow