Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

What is the largest river flowing into the Arctic Ocean?
Yukon
Neva
Amur
Yenisei
The average discharge of the Yenisei is 19,600 m³/s. It is more than the Mississippi, Ganges or Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język polski

Jaka jest największa rzeka wpadająca do Oceanu Arktycznego?
Jukon
Newa
Amur
Jenisej
Przeciętny przepływ wody w Jeniseju to 19.600 m³/s. To więcej, niż w Mississipi, Gangesie lub Paranie.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język francuski

Quelle est la plus grande rivière qui coule dans l'océan Arctique?
Yukon
Neva
Amour
Ienisseï
Le débit moyen d'eau de Yenisei est de 19.600 m³/s. Il est plus que le Mississippi, Ganges ou Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język hiszpański

¿Cuál es el río más grande que fluye hacia el Océano Ártico?
río Yukón
río Nevá
río Amur
río Yeniséi
La descarga media de agua de Yenisei es de 19.600 m³/s. Es más que Mississippi, Ganges o Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

Welcher ist der größte Fluss, der in den Arktischen Ozean fließt?
Yukon River
Newa
Amur
Jenissei
Der durchschnittliche Wasserabfluss von Yenisei beträgt 19.600 m³/s. Es ist mehr als Mississippi, Ganges oder Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!

flag język włoski

Qual è il più grande fiume che scorre nel Mar Glaciale Artico?
Yukon
Neva
Amur
Enisej
La portata media d'acqua di Yenisei è 19.600 m³/s. E 'più di Mississippi, Gange o di Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niderlandzki

Wat is de grootste rivier uitmondt in de Arctische Oceaan?
Yukon
Neva
Amoer
Jenisej
Het gemiddelde water lozen van Yenisei is 19.600 m³/s. Het is meer dan de Mississippi, Ganges of Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język rosyjski

flag język portugalski

Qual é o maior rio que flui para o Oceano Ártico?
rio Yukon
rio Neva
rio Amur
rio Ienissei
A descarga média de água de Yenisei é de 19.600 m³/s. É mais do que Mississippi, Ganges ou Paraná.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!