Jaka organizacja w 2014r. otrzymała Nagrodę Nobla?

UNICEF
841
ONZ
411
Unia Europejska
766
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
362
W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu wskazał „stabilizującą rolę odegraną przez UE, która pomogła przekształcić większość Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju”. Podkreślone zostały zasługi Unii Europejskiej w procesie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk