Jaką powierzchnię na Ziemi stanowi suchy ląd w (%)? ( odliczając morza, oceany itd)

29,2%
4528
33,8%
2315
38,4%
917
42,1%
494
Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy
popraw to pytanie
Krzysztof Moskal
zasięg: raczej globalnegeologiasuchy lądwodaZiemia
Ilustracja: rohangandhi19