Jaka rzeką stanowiła granice Polski z Prusami podczas XX-lecia międzywojennego?

Odra
169
Prosna
235
Warta
279
Bóbr
86
Prosna- rzeka w środkowej Polsce, będąca lewym dopływem Warty. Prosna często stanowiła granicę z państwami niemieckimi w historii Polski m.in. do II zaboru stanowiła granicę Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w latach 1807–1815 granice Księstwa Warszawskiego czy po kongresie wiedeńskim Królestwa Polskiego.
popraw to pytanie
MAJSTELELE
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polskirzeki
Ilustracja: roovuu