Jaki język jest językiem urzędowym w Watykanie?

watykański
włoski
włoski i łacina
łacina
Watykan jako jedyne państwo na świecie posiada łacinę jako swój język urzę­do­wy. W 2012 roku papież Benedykt XVI usta­no­wił Pon­ti­fi­cia Academia La­ti­ni­ta­tis („Pa­pie­ską Akademię Języka Ła­ciń­skie­go­”) w celu po­głę­bie­nia zna­jo­mo­ści, wspie­ra­nia i re­gu­lo­wa­nia użycia łaciny nie tylko w śro­do­wi­sku ko­ściel­ny­m, ale w szeroko ro­zu­mia­nym świecie kultury. Z powodu historii i po­ło­że­nia Wa­ty­ka­nu, urzę­do­wym jest również włoski.

Rozkład odpowiedzi

watykański
włoski
włoski i łacina
łacina
odpowiedzi
flagPolska
2%
20%
61%
15%
1999
flagWielka Brytania
3%
32%
57%
7%
28
flagNieznany
1%
27%
51%
19%
172
flagNiemcy
4%
28%
44%
24%
25

Płeć

men57%
women61%
watykański
1%
0%
włoski
20%
26%
włoski i łacina
57%
61%
łacina
20%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welche Sprache ist die Amtssprache im Vatikan?
0
0%
flag
Jaki język jest językiem urzędowym w Watykanie?
2298
60%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: Luca Aless
Czytaj więcej: wikipedia Łacina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.