Jaki rodzaj skał został użyty do budowy kopuły Panteonu w Rzymie?

marmur
piaskowiec
granit
pumeks
Po­ro­wa­ta, lekka skała została użyta do pro­duk­cji betonu, w celu ob­ni­że­nia ciężaru. Mark i Hut­chi­son ob­li­czy­li, że przy użyciu stan­dar­do­we­go betonu nacisk kon­struk­cji byłby o 80% większy. Tę samą technikę wy­ko­rzy­sta­no w stropach Ko­lo­seum.

Rozkład odpowiedzi

marmur
piaskowiec
granit
pumeks
odpowiedzi
flagRosja
14%
14%
11%
55%
63
flagHolandia
5%
31%
10%
52%
19
flagNiemcy
12%
28%
10%
50%
50
flagStany Zjednoczone
3%
28%
21%
46%
28
flagWielka Brytania
20%
14%
22%
41%
74
flagPolska
20%
29%
16%
33%
3109
flagIndie
11%
26%
30%
30%
26
flagNieznany
31%
31%
17%
19%
273
flagWłochy
27%
36%
18%
18%
11

Płeć

men27%
women29%
marmur
24%
14%
piaskowiec
31%
35%
granit
16%
19%
pumeks
27%
29%

Szczegóły

Autor: tacuba
Ilustracja: steve p2008
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.