Jakich wyznawców w Skandynawii jest najwięcej?

Katolików
Luteranów
Kalwinistów
Sunnitów
Lu­te­ra­nizm roz­prze­strze­nił się w całej Skan­dy­na­wii w XVI wieku dzięki władcom Danii i Nor­we­gii. Dzisiaj lu­te­ra­nizm jest naj­więk­szą grupą wy­zna­nio­wą Danii, Wysp Owczych, Gren­lan­dii, Is­lan­dii, Nor­we­gii, Szwecji, Fin­lan­dii, Łotwy, Namibii i Pół­noc­nej Dakoty.

Rozkład odpowiedzi

Katolików
Luteranów
Kalwinistów
Sunnitów
odpowiedzi
flagDania
0%
93%
0%
0%
16
flagSzwajcaria
5%
88%
5%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
14%
85%
0%
0%
28
flagNorwegia
9%
85%
0%
4%
21
flagSzwecja
3%
83%
9%
3%
31
flagWłochy
8%
75%
16%
0%
12
flagCzechy
18%
72%
9%
0%
11
flagWielka Brytania
10%
70%
16%
2%
268
flagAustralia
31%
68%
0%
0%
19
flagHolandia
11%
67%
16%
4%
43
flagBelgia
25%
66%
0%
8%
12
flagPolska
10%
63%
22%
3%
10471
flagAustria
23%
61%
15%
0%
13
flagNiemcy
12%
57%
29%
0%
106
flagFrancja
9%
57%
33%
0%
21
flagStany Zjednoczone
19%
55%
22%
2%
209
flagNieznany
17%
54%
24%
3%
858
flagHiszpania
20%
53%
26%
0%
15
flagIrlandia
8%
50%
20%
20%
24
flagIndie
50%
37%
6%
3%
32

Płeć

men61%
women60%
Katolików
13%
11%
Luteranów
61%
60%
Kalwinistów
22%
25%
Sunnitów
3%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welches ist die häufigste Religion in Skandinavien?
0
0%
flag
Jakich wyznawców w Skandynawii jest najwięcej?
11994
63%

Szczegóły

Autor: OftheGod
Ilustracja: jonsson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.