Jakie miasto było stolicą Hiszpanii przed przeniesieniem jej do Madrytu?

Grenada
Barcelona
Toledo
Madryt zawsze był stolicą Hiszpanii
Toledo – miasto w środ­ko­wej Hisz­pa­nii (ok. 70 km na południe od Ma­dry­tu­), ok. 83 tys. mieszk. (2011) i pow. 232,1 km². Leży na wzgórzu w zakolu rzeki Tag. Stolica wspól­no­ty au­to­no­micz­nej Ka­sty­lia­-La Mancha i pro­win­cji Toledo. Ośrodek prze­my­słu lek­kie­go, spo­żyw­cze­go i rze­mio­sła ar­ty­stycz­ne­go. Jeden z naj­cen­niej­szych klej­no­tów hisz­pań­skiej ar­chi­tek­tu­ry. Wielu znanych ludzi i artystów urodziło się lub miesz­ka­ło w Toledo, m.in. Al-Zar­ka­li, Gar­ci­la­so de la Vega, Eleonora z Toledo, Alfons X Mądry i El Greco. Do 1561 Toledo było stolicą Kró­le­stwa Ka­sty­lii.

Rozkład odpowiedzi

Grenada
Barcelona
Toledo
Madryt zawsze był stolicą Hiszpanii
odpowiedzi
flagHiszpania
10%
0%
80%
10%
10
flagWłochy
11%
5%
76%
5%
17
flagNiemcy
13%
13%
55%
17%
29
flagNieznany
13%
11%
43%
31%
60
flagPolska
17%
16%
39%
26%
1222
flagStany Zjednoczone
8%
30%
27%
33%
36
flagWielka Brytania
36%
9%
18%
36%
22

Płeć

men43%
women34%
Grenada
16%
15%
Barcelona
10%
21%
Toledo
43%
34%
Madryt zawsze był stolicą Hiszpanii
28%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie miasto było stolicą Hiszpanii przed przeniesieniem jej do Madrytu?
1420
40%
flag
Welche Stadt war vor Madrid die Hauptstadt von Spanien?
0
0%

Szczegóły

Autor: zuzakawa
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Toledo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.