Jakie powstanie miało miejsce w latach 1918-1919 na ziemiach polskich?

Powstanie Styczniowe
Powstanie Listopadowe
Powstanie Śląskie
Powstanie Wielkopolskie
Po­wsta­nie wiel­ko­pol­skie wybuchło 27 grudnia 1918 w Po­zna­niu, w czasie wizyty po­wra­ca­ją­ce­go do Polski Ignacego Jana Pa­de­rew­skie­go. Na­za­jutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urzą­dzi­li Niemcy – zrywano polskie i ko­ali­cyj­ne flagi, napadano na polskie in­sty­tu­cje – doszło do za­mie­sze­k, w wyniku których wy­wią­za­ła się walka, podjęta na­stęp­nie przez oddziały kie­ro­wa­ne przez Polską Or­ga­ni­za­cję Wojskową Zaboru Pru­skie­go

Rozkład odpowiedzi

Powstanie Styczniowe
Powstanie Listopadowe
Powstanie Śląskie
Powstanie Wielkopolskie
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
5%
14%
70%
34
flagPolska
7%
8%
26%
56%
2128
flagNieznany
9%
11%
24%
54%
300
flagHolandia
10%
0%
50%
40%
10
flagWielka Brytania
5%
15%
50%
30%
20

Płeć

men56%
women46%
Powstanie Styczniowe
8%
7%
Powstanie Listopadowe
8%
11%
Powstanie Śląskie
26%
34%
Powstanie Wielkopolskie
56%
46%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie powstanie miało miejsce w latach 1918-1919 na ziemiach polskich?
2559
55%

Szczegóły

Autor: Antoni Goszcz
Ilustracja: Leon Prauziński
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.